Croatian (HR)English (UK)Slovenian (SLO)

skyTech – izolacijski sistem

Usporedba potrošnje energenta (gradski plin) u sezoni grijanja 01.10. - 28.02. za godine 2010. - 2013.

Kuća se sastoji od stambenog dijela korisne površine 160 m2 i poslovnog prostora 90 m2 .

Usporedbom prema računima za plin u sezoni grijanja 01.10. - 28.02 dobiveni su slijedeći podaci:

2010/11.g ...ukupno potrošeno 1930 m3 (7,72 m3/m2)

2011/12.g....1754 m3 (7,06 m3/m2)

2012/13.g.... 928 m3 (3,71 m3/m2)

(zbog realnije usporedbe stvarna potrošnja 2012/13 uvećana je u ovoj analizi za 20% zbog dopunskog dogrijavanja dijela prostora kaljevom peći u najhladnijem dijelu zime)

Izračunata ušteda na energentu prema prosjeku dviju ranijih godina iznosi 49,7%

TERMOGRAFSKO SNIMANJE
Prvo snimanje infracrvenom kamerom izvršili smo za hladnog dana sredinom ožujka 2010.g. Snimanjem je uočen niz propusta i toplinskih mostova te izrazito loše stanje toplinske izolacije u potkrovlju. Čitava ploha krova iznad grijanog dijela pokazuje žuto-crveni spektar boja- što je znak nedovoljne izolacije.
Nakon radova i postave SkyTech-a ponovili smo termografiju, 1. ožujka ove godine s približno istim vanjskim uvjetima. Temperatura vanjskog zraka je bila nešto niža ali se rezultati mogu usporediti.

Termografsko snimanje izvršio: Darko Gotal, ing.el. „Gotal IFN" Goričan

 

Termografsko snimanje - SkyTech izolacija

IC SNIMAK PRIJE SANACIJE: potkrovlje-poslovni prostor i stambeni prostor
Vidljivo je zagrijavanje (crvena i žuta boja) čitave krovne plohe-veliki dio topline „bježi „ iz zgrade preko krovne plohe. Vidljivi su i veliki gubici topline preko starih krovnih prozora (Plava boja-krovni prozor na negrijanom dijelu strehe iostaci snijega)

Termografsko snimanje - SkyTech izolacija

IC SNIMAK NAKON SANACIJE:
čitava ploha krova je u „plavo-zelenom" spektru -krov je „hladan", toplina ostaje unutar zgrade. Također je vidljivo poboljšanje kod novih ležećih krovnih prozora (niži krovni prozor na slici lijevo nalazi se na negrijanom dijelu (nadstrešnica) a gornji je sasvim malo otvoren zbog ventilacije. Izrazita crvena i žuta mrlja na sljemenu pokazuju zagrijavanje zbog utjecaja dimnjaka centralnog grijanja od susjedne kuće u nizu)

FOTOGRAFIJE POZICIJA:

Fotografije pozicija - SkyTech izolacijaFotografije pozicija - SkyTech izolacija

ZAVRŠNI KOMENTAR:
Osim evidentno znatno manje potrošnje energenta , a na što svakako utječe i ponašanje korisnika, nakon izvedbe radova na adaptaciji potkrovlja uporabom SkyTech folije , uočili smo slijedeće: prostor se brzo i jednolično zagrije, toplina se dugo zadržava, nema oscilacija u temperaturi pojedinih prostorija pa je komfor boravka u kući znatno poboljšan.
S obzirom da cijena plina konstantno raste i da je općenito energija sve skuplja, investicija u energetsku sanaciju zgrada (uz zadržavanje dostignutog standarda stanovanja) nema altrenative. To je investicija koja se brzo vraća a pozitivne učinke nakon provedbe mjera možemo osjetiti odmah. Bez obzira koji energent koristili za grijanje –zgrada koja je loša i ima velike toplinske gubitke- trebat će puno energije , pa makar koristili i alternativne sustave.
Moram na kraju napomenuti da u slijedećim godinama planiramo i druge mjere za poboljšanje stanja grijane ovojnice (zamjena izo stakla na prozorima novim staklom sa low-e premazom i ispunom argonom , izolacija zida prema garaži, stropa prema negrijanom podrumu...i sl. Fasada za sada nije u planu jer još neko vrijeme može zadovoljiti (izveden je sendvič zid od šuplje opeke s 5 cm kamene vune ).
U svakom slučaju, ovakvim radovima ne smije se prići jednostavnom improvizacijom i donošenjem nestručnih instant odluka- svaka je zgrada unikatan primjer, svaka ima svoje specifičnosti, probleme i režim korištenja koji treba podrobno analizirati i predložiti stručno utemeljeno rješenje. Kod toga se ne smiju zanemariti i ostali mogući građevinsko-fizikalni problemi kao: vlaga i kondenzacija, ventilacija prostora i ljetno zagrijavanje. Da se na kraju svega ne dogodi da potrošimo puno novaca a dobijemo nove probleme.

NEVENKA VUKOVIĆ VARGA, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt i ovlašteni energetski certifikator
Princon d.o.o. Čakovec
M. Krleže 44
Lokacija izvedbe radova: Nikole Pavića 19, Čakovec

Termografsko snimanje:
Darko Gotal, ing.el.
„Gotal IFN" Goričan